Trao đổi đánh giá Google Maps

Việc địa điểm có nhiều lượt view và đánh giá 5 sao và bài đánh giá 300 ký tự có chứa từ khóa sẽ làm tăng điểm chất lượng cho địa điểm dễ dàng lên top gmaps. Để tránh việc bot google cho rằng địa điểm spam lượt đánh giá theo tôi anh em khi trao đổi view cho nhau nên làm theo các bước sau:
1. Search trên gmaps địa điểm: từ khóa + tên địa điểm + địa chỉ.
2. Tìm đến đúng địa điểm
3. Đánh giá 5 sao + viết bài đánh giá nhiều hơn 300 ký tự có chứa từ khóa, viết theo lối tự nhiên.
Chú ý: Tránh việc gửi linhk trực tiếp đến địa điểm trên facebook vì khi đó google sẽ phát hiện nhiều bài đánh giá có nguồn đến từ facebook và cho đó là spam khi đó.
ACE có gì hay ho cứ trao đổi nhé. Tiện thể mình có Local guider LV cao cần giao lưu đánh giá, ai cần cứ IB nhé.

Doanh nghiệp mới cập nhật: